گوگل از ما چه می‌داند و چطور این اطلاعات را پاک کنیم؟

گوگل به شکل ترسناکی تمام فعالیت‌های شما را بر روی اینترنت رصد و ضبط می‌کند. اما آیا می‌دانستید راهی برای پی بردن به این عملکردها و امکان جلوگیری از آن‌ها وجود دارد؟ با رفتن به تنظیمات مرورگر می‌توانید احاطه بهتری بر روی عملکرد آن داشته باشید و نگاهی بیاندازید به کل تاریخچه مرور خود، اما […]