نمایشگرهای CRT چطور کار می‌کردند؟

برای آن‌هایی که سن پایینی دارند، عبارت CRT یک واژه نا آشناست که تا به حال نشنیده‌اند و برای بزرگ‌تر نهایتا یک خاطره دور خواهد بود که موضوعات نوستالژیک را به یادشان خواهد آورد. نمایشگرهای قدیمی بزرگی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفتند و حالا به کلی فراموش شده‌اند. اما چرا این اتفاق افتاد […]