چگونه پارتیشن از دست رفته را در ویندوز بازیابی کنیم

اتفاقات زیادی ممکن است باعث شود تا پارتیشنی از مجموع پارتیشن‌های دستگاه شما از دست برود و زمانی که این اتفاق می‌افتد بخش زیادی از اطلاع ارزشمند نیز از بین خواهد رفت. روش‌هایی برای بازیابی اطلاعات پارتیشن وجود دارد که در بیشتر مواقع اطلاعات شما را به خوبی برمی‌گرداند، اما در نهایت امکان اینکه اطلاعات […]