ترلو یا آسانا: مقایسه‌ای بین دو ابزار رایگان مدیریت پروژه

ترولو و آسانا دو نام بزرگ ابزارهای رایگان مدیریت پروژه محسوب می‌شوند و هر کدام آن‌ها امکانات بی‌شماری برای انجام این کار در اختیار خواهند گذاشت. انتخاب از بین این دو کار دشواری است.قبلتر در مورد مدیریت آسان پروژه ها با ترلو برسی کوتاهی انجام دادیم . در این مقاله مقایسه‌ای داشته باشیم بین امکانات […]