نحوه شفاف ساختن پس‌زمینه تصویر در پاورپوینت

مایکروسافت پاورپوینت دارای یک ویژگی ساده و جالب به نام Set Transparent Color است که می‌تواند پس‌زمینه یک عکس را از بین برده و آن را شفاف یا ترانسپرنت کند. این ترفند کوچک زمانی مفید است که بخواهید با استفاده از پاورپوینت و اضافه کردن عکس یک جدول داده ارائه دهید. نکته‌ای که باید توجه […]