آموزش ورد ، شخصی‌سازی تنظیمات فونت و سبک قلم

در ادامه سری آموزش‌های ورد و در مطلب قبل به شما نحوه اضافه کردن و سازماندهی متن در ورد را به صورت گام به گام توضیح دادیم . در بخش پنجم آموزش‌ ورد شخصی‌سازی تنظیمات فونت و سبک قلم را بررسی می‌کنیم. فرمت و سبک قلم در سند شما، می‌تواند توجه خواننده را به بخشی […]