چگونه از اضافه شدن به گروه‌های واتساپ جلوگیری کنیم؟

گروه‌های واتساپی کاربردهای بسیار زیادی دارند و می‌توانند جایی عالی برای محفل‌های خانوادگی و دوستانه و یا حتی جمع‌های کاری باشند. اما بعضی کاربران شما را بی وقفه در گروه‌های مختلف اضافه خواهند کرد و به این ترتیب موجبات مزاحمت شما را فراهم می‌کنند. خوشبختانه گزینه‌ای هم در نسخه اندروید و هم در نسخه آیفون […]