کارما در ردیت چیست و چطور استفاده می‌شود

کارما سیستم امتیاز دهی ردیت است و پست‌هایی که امتیاز بیشتری کسب کنند، در نهایت کارمای بیشتری برای کاربران به همراه خواهند داشت. در ادامه ما به شما توضیح خواهیم داد که کارما دقیقا به چه صورت در ردیت کار می‌کند و به چه صورت می‌توانید آن را به دست بیاورید. کارما در ردیت چیست؟ […]