استفاده از VirtualBox برای اجرای بازی‌ها و برنامه‌های داس بر روی لینوکس

سیستم عامل MS-DOS که به اختصار ما آن را داس می‌شناسی، از اولین سیستم‌عامل‌های تجاری دنیا بود که مایکروسافت آن را ارائه کرد و برای بسیاری یادآور برنامه‌ها و بازی‌هایی است که خاطرات زیادی در دل خود دارند. برنامه‌هایی که بسیاری از آن‌ها دیگر نشانی از خود باقی نگذاشته‌اند و بازی‌های داستانی، بدون گرافیک برجسته […]