ساخت و ذخیره‌ پریست های لایتروم

Adobe Lightroom در حال حاضر همچون تاریکخانه‌ای مدرن برای عکاسان است. هر عکسی که عکاسان می‌گیرند، در این برنامه پردازش می‌شود و در شکلی جذاب‌تر و بهینه‌تر برای مشتریان و یا دنبال کننده‌های شبکه‌های اجتماعی عرضه می‌شود. به این ترتیب است که عکس‌هایی خام، به شاهکارهای هنری تبدیل می‌شوند. در لایتروم شما اگر از پریست‌ها […]