استفاده از دستیار رزومه‌ی LinkedIn در Microsoft Word

اگر مدتی‌ست که از Word برای نوشتن رزومه‌ی خود استفاده نکرده‌اید، دستیار رزومه‌ی LinkedIn یکی از ابزارهای بسیار پرکاربردیست که ممکن است با آن آشنا نباشید. چه در رزومه های فارسی و مخصوصا در رزومه هایی که برای کشورهای دیگر ارسال می کنید، این ابزار بهترین کمک ممکن برای شما خواهد بود. چه تفاوتی میان […]