۷ ترفند ساده برای ایجاد احساس بهتر در محل کار

مطمئنا تنها زمانی کارها خوب پیش می‌رود که روحیه‌ی خوبی داشته باشید و با انگیزه به کار بپردازید. در غیر این صورت، همه چیز پیچیده و غیرممکن به نظر خواهد رسید. البته با توجه به کار سنگین و فشارهای روحی عصر جدید، داشتن احساس شادابی و روحیه‌ای مطلوب کاری سخت جلوه می‌کند. در این مقاله […]