از کدام‌ ابزارها برای ویرایش و یا ساخت زیرنویس استفاده کنیم؟

چه کاربر معمولی باشید و چه وب‌مستر یا حتی کسی که هر روز با ساخت یا ویرایش ویدیو سر و کله می‌زند، در نهایت کارتان به ساخت یا حداقل ویرایش ویدیو افتاده است. اما با توجه به ابزارهای متنوع، برای انجام کارهای ویرایش یا ساخت باید از کدام یک از برنامه‌ها استفاده کنیم؟ برای ویرایش […]