چگونه زمان Downtime سایت خود را کاهش دهیم؟

مدیریت و پشتیبانی یک سایت شامل مسائل و موارد بسیار گسترده‌ای است که پشتیبان سایت باید بر روی تمامی آنها تمرکز کافی داشته باشد تا در صورت وجود مشکل بتواند در اسرع وقت از آن مطلع شود و به رفع مشکل اقدام کند. یکی از مواردی که در پشتیبانی یک سایت اهمیت بسیار زیادی دارد، […]