معرفی ابزارهای مفید برای مانیتورینگ وب‌سایت وردپرس و انتخاب صحیح میزبان وب

مانیتورینگ یک سایت به بررسی زمان فعال بودن یک سایت یا همان آپ‌تایم بودن یک سایت گفته می‌شود که شاید در ظاهر امری ساده است و بسیاری از مدیران سایت هنگام مشاهده فعال بودن سایت فکر می‌کنند آپ‌تایم سایت آنها در حدود ۱۰۰ درصد است. این رضایت خاطر ممکن است صحیح نباشد و آپ‌تایم آنها […]