معرفی بهترین ابزارهای برگزاری جلسات آنلاین

شاید قبل از کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات جلسات آنلاین را جدی نمی‌گرفتند، اما حالا با این که خیلی‌ها بر سر کار برگشته و جلسات حضوری نیز دوباره رونق گرفته است، اما جلسات آنلاین به یک روتین بدل شده و هم از آن استفاده می‌کنند. منتهی عجیب است که تا صحبت از چنین جلسات […]