مایکروسافت اعلام کرد: پایان تولید کینکت!

مایکروسافت بعد از ۶ سال تولید کینکت، به طور رسمی اعلام کرد که کار این محصول به پایان رسیده و دیگر تولید نخواهد شد. البته تا اعلام رسمی مایکروسافت نیز، با توجه به اینکه مدت‌هاست بازی خوبی برای این محصول ساخته نشده، باید کار آن را پایان یافته تلقی می‌کردیم. آمارها نشان می‌دهد کینکت از […]