بازاریابی چریکی Guerrilla marketing چیست ؟

این روزها فروش اینترنتی به یکی  از دغدغه های افراد مختلف تبدیل شده است! در فروش اینترنتی باید از روش های مختلف بازاریابی استفاده شود تا بهترین نتایج را بگیرید. یکی از روش های بازاریابی که از محبوبیت بالایی برخورد است، بازاریابی چریکی است! بسیاری از افرادی که از بازاریابی چریکی استفاده می کنند، درصد […]