بهترین ابزار برای داستان سرایی با تجسم داده چیست؟

داستان‌سرایی با داده‌ها بخش مهمی از جعبه ابزار هر بازاریاب محتوا است. چه از تجسم داده‌ها برای نشان دادن نکته‌ای که می‌خواهید بیان کنید استفاده می‌کنید، یا می‌خواهید داده‌های تجزیه و تحلیلی را که تیمتان انجام داده است به نمایش بگذارید، طراحی مناسب داده‌ها کلید ایجاد تصاویری مؤثر است که همه از آن راضی هستند. […]