تغییر IP لینوکس به وسیله ترمینال Command Line

اگر چه در نسخه‌های حالای سیستم عامل لینوکس، امکان تغییر  IP به وسیله رابط گرافیکی کاربری فراهم شده، اما بسیاری از لینوکس‌کارها با انجام کار در قالب Command Line راحت‌تر هستند. برترین Shellهای لینوکس کدام‌ها هستند سایت‌هایی که کاربران لینوکس باید با آن‌ها آشنا باشند ابتدا باید در نظر داشته باشید که انجام این کار […]