ریست پسورد macOS High Sierra بدون از دست رفتن اطلاعات

اگر فکر می‌کنید با فراموش کردن پسورد در مک های سیرا باید بار دیگر سیستم‌عامل را نصب کرده و اطلاعات خود را از دست دهید، بهتر است ابتدا مقاله زیر را مرور کرده، دو راه حل ما را امتحان کنید و سپس تصمیم بگیرید. راه حل اول: ریست پسورد مک با استفاده از بازآوری انجام […]