معرفی سرویس ویدیو کنفرانس Google Meet

در ابتدا Google Talk بود، سپس Hangouts، Duo و Chat سر و کله‌شان پیدا شد. پس وقتی گوگل گفت که یک سرویس جدید با نام Google Meet برای گفتگو و کنفرانس‌های ویدیویی ارائه کرده، همه با دید شک به آن نگاه می‌کردند. اما کاشف به عمل آمد، این برنامه واقعا خوب است و گویا قرار […]