محبوب‌ترین موتورهای جستجوی چهره

در این مطلب به سراغ موتورهای جستجوی خاصی رفته‌ایم که کارکردی بسیار متفاوت‌تر از آنچه موتورهای معمولی ارائه می‌کنند، دارند. این موتورها قادرند عکسی از چهره‌ را دریافت کرده و در عکس‌های موجود در اینترنت به دنبال چهره‌های شبیه به آن می‌گردد. برای این کار موتورهای زیادی آمدند و رفتند، اما در حال حاضر چند […]