سرور اختصاصی در ایرانCPU : Intel Xeon (Quad Core - HT)
Memory : 8GB
Storage : 2 x 500 GB Sata2 HDD
Traffic : 200 GB/Month
OS : Linux / Windows
Location : Iran
Price : 380.000 tomans / Month
تخفیف پرداخت بلند مدت:
پرداخت 3 ماهه: 5 درصد تخفیف
پرداخت 6 ماهه: 10 درصد تخفیف
پرداخت یکساله: 20 درصد تخفیف
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .CPU : 2x Intel Xeon (2x Quad Core)
Memory : 16GB
Storage : 2 x 1TB Sata2 HDD
Traffic : 300 GB/Month
Location : Iran
OS : Linux / Windows
Price : 620.000 tomans / Month
تخفیف پرداخت بلند مدت:
پرداخت 3 ماهه: 5 درصد تخفیف
پرداخت 6 ماهه: 10 درصد تخفیف
پرداخت یکساله: 20 درصد تخفیف
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .CPU : 2 x Intel Xeon (Hexa Core - HT)
Memory : 72GB
Storage : 2x1TB Sata2 OR 2x120GB SSD
Traffic : 1 TB/Month
Location : Iran
OS : Linux / Windows
Price : 1.050.000 tomans / Month
تخفیف پرداخت بلند مدت:
پرداخت 3 ماهه: 5 درصد تخفیف
پرداخت 6 ماهه: 10 درصد تخفیف
پرداخت یکساله: 20 درصد تخفیف
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

Upgrades :
RAM per 1GB : 20.000 tomans / Month
Traffic per 100 GB / month : 35.000 tomans
Control Panel : Plesk 12 (30 domains) : 40.000 tomans / month
Plesk 12 (100 domains) : 75.000 tomans / month


تیم فنی پرشین تولز می تواند نگهداری، مانیتورینگ و پشتیبانی سرورهای شما را در هر کجای دنیا به عهده گیرد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره در این زمینه با ما تماس بگیرید.

مرتبط: