معرفی و امکانات سرویس ایمیل Zoho

سرویس ایمیل Zoho چند سالی می‌شود که شروع به فعالیت کرده و امکانات متنوعی از جمله عضو گیری و راه‌اندازی یک سرویس اختصاصی با دامین شخصی را به کاربران ارائه می دهد. البته شما با اکانت رایگان، می‌توانید تا 10 کاربر را به لیست خود اضافه کنید، اما اگر کاربران دیگر با اکانت شما در […]