آشنایی با الگوریتم تیک‌تاک

الگوریتم تیک تاک، سیستمی پیچیده است که در نهایت منجر به نمایش محتوای مورد نظر هر کاربر در صفحه شخصی او می‌شود. به گفته تیک تاک این سیستم، محتوای پیشنهادی خود را بر اساس بازدید ویدیوها و تلفیق چند فاکتور دیگر مثل علاقه‌مندی‌های کاربر رده بندی و نمایش می دهد. این الگوریتم ویدیویی‌های که در […]