8 راه برای غلبه بر الگوریتم اینستاگرام

الگوریتم یا اگر بهتر بگوییم، الگوریتم‌های اینستاگرام طراحی شده‌اند تا به کاربران این شبکه‌ی اجتماعی، محتوایی را نمایش دهند که پیش‌بینی می‌کنند، بیشتر از آن خوششان خواهد آمد. خب هر سیستم کامپیوتری ویژگی‌هایی دارد که شما باید با اتخاذ تاکتیکی مناسب، بهترین نفع را از آن ببرید که در این‌جا هدف، نمایش محتوای شما به […]