ایجاد محدودیت دسترسی به عکس‌ها در iOS

عکس‌ها بخشی از اسناد بسیار خصوصی هر گوشی هستند و مراقبت از آن‌ها بسیار واجب است. این مراقبت دو جنبه دارد، یکی ایجاد محدودیت برای دسترسی فیزیکی به عکس‌ها از طریق خود گوشی است و یکی دیگر محدود کردن برنامه‌هایی که به عکس‌های شما دسترسی دارند.ما در نوشته‌ی امروزمان در پرشین تولز، ابتدا محدود سازی […]