معرفی ۱۲ بات کارآمد در تلگرام

بات‌های تلگرامی در بسیاری از موارد امکانات بیشتر و یا اطلاعات خیلی جالبی را به این پیام‌رسان که حالا تبدیل به شبکه‌ اجتماعی شده، اضافه می‌کند. از اطلاعات آب و هوایی تا امکاناتی برای بهتر کردن بهره بروی، این بات‌ها تنوع بسیار زیادی دارند. به همین خاطر از میان هزاران بات، ما چند عنوان کارآمد […]