همه چیز در مورد بازاریابی فصلی – بخش چهارم

هر کسب و کاری برای افزایش مخاطبان و فروش خود به دنبال استفاده از راه های مختلف بازاریابی است. در مقاله قصد به بررسی بازاریابی فصلی (Seasonal Marketing)که تاثیر زیادی در فروش شما دارد، پرداختیم. در این مقاله هم به بررسی ادامه این موضوع می پردازیم.   چند نکته پایانی برای تجربه بازاریابی فصلی مناسب! […]