نفوذ بدافزار «ExpensiveWall» به پلی‌استور گوگل

چندی پیش گوگل از پلتفرم امنیتی برای پلی‌استور با نام «Google Play Protect» رونمایی به عمل آورد، اما اکنون به نظر می‌رسد با وجود پلتفرم مذکور بازهم فروشگاه اپلیکیشن‌های اهالی مانتین ویو آنطور که باید و شاید امن نیست. به گزارش Daily Mail شرکت مورد بحث بنا داشت در پلتفرم یاد شده بر یادگیری ماشینی و […]