پیدا کردن و جایگزینی نوشته و عدد در اکسل

پیدا کردن و جایگزینی خودکار نوشته‌ یا عکس در سندهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. بارها پیش می‌آید که عبارتی را به اشتباه نوشته باید یا بخواهید عددی که چندین بار در سند استفاده شده، عوض کنید. برای این کار ابزار خوبی در اکسل گماشته شده که نمونه‌اش در دیگر برنامه‌های آفیس نیز موجود […]