تبدیل ستون به ردیف در مایکروسافت اکسل

خیلی از فایل‌های اکسل در طول زمانی طولانی تکمیل می‌شوند. این روند برای بعضی از اسناد گاهی به یک سال یا حتی بیشتر هم می‌رسد. پس طبیعی است که در روند انجام کار، بعضی چیزها به طور کلی تفاوت پیدا کند و شما مجبور شوید، تغییراتی در ماهیت جداول خود بدهید. برای خود من بارها […]