چگونه تبلیغاتی خاص را در فیس بوک مخفی کنیم؟

گاها پیش می‌آید که تبلیغات خاصی در فیسبوک شما به نمایش در می‌آید که هیچ ربطی از نظر سلیقه و فعالیت به شما ندارند. برای نمونه شاید شما هیچ فعالیت ورزشی نظیر بسکتبال انجام ندهید اما تمام فیس‌بوک شما پر از تبلیغات ورزشی شود. شاید از این بابت گیج شده باشید. گرچه این تبلیغات اینترنتی […]