آموزش تغییر نام صفحه فیسبوک

گاهی اولین بارها خیلی جواب نمی‌دهد. یکی از این اولین‌ها، اسمی است که برای صفحات شبکه‌های اجتماعی خود، اعم از فیسبوک انتخاب می‌کنید. حتی ممکن است صفحه‌ای برای کسب و کار خود ساخته باشید و به هر دلیلی نام آن را تغییر دهید. چاره چیست؟ آیا می‌توان نامی که برای صفحه‌ی فیسبوک خود انتخاب کرده‌اید […]