امکان مشاهده تاریخچه تغییرات فایل‌ها در Google Sheets , Docs , Slides

Google Suite به کاربران امکان مشاهده‌ی تمامی تغییرات ایجاد شده در Google Docs/Sheets/Slides را می‌دهد که در زمان ایجاد تغییرات فراوان یا در کارهای تیمی بسیار کاربردی است. مشاهده تغییرات را برای چه کاری می‌خواهیم؟ با توجه به اینکه ممکن است چندین نفر بر روی یک پروژه کار کنند، گاهی امکان ایجاد خطا، اشتباه محاسباتی […]