جمع‌بندی دوره‌ی آنالیتیکس برای مبتدی‌ها و آشنایی با چند راه‌حل تحلیلی

اجازه بدهید پیش از هر چیز مروری داشته باشیم بر آنچه در دوره‌ی گوگل آنالیتیکس برای مبتدی‌ها فرا گرفتیم. ما در دروس پیشین عمدتاً به بحث در رابطه با این موارد پرداختیم: تحلیل‌گرهای دیجیتالی چگونه می‌توانند به کسب و کار شما کمک کنند. گوگل آنالیتیکس چگونه و بر مبنای چه اصولی کار می‌کند. همچنین مروری […]