همه چیز در مورد بازاریابی فصلی – بخش سوم

هر کسب و کاری برای افزایش مخاطبان و فروش خود به دنبال استفاده از راه های مختلف بازاریابی است. در این مقاله به بررسی بازاریابی فصلی که تاثیر زیادی در فروش شما دارد می پردازیم. در اولین مرحله باید مناسبت های سال و فصل آن ها را مشخص کنید. متناسب ترین آن ها را با […]