مقایسه برنامه های مدیریت زمانی Timecamp و Harvest

در دنیای امروز، این که بدانید در طول روز زمان خود را صرف چه کارهایی می‌کنید، از اهمیت زیادی برخوردار است. مخصوصا اگر دورکاری کرده یا وقت خود را به صورت آزادانه روی پروژه‌های مختلف صرف می‌کنید یا حتی می‌خواهید مدیریت بهتری روی روزهای خود داشته باشید. خوشبختانه برای این کار نیز برنامه‌های مختلفی ارائه […]