فایل زیلا چیست و چگونه نصب می‌شود

ممکن است بارها با گونه‌های مختلف انتقال اطلاعات روبه‌رو شده باشید و نخواهید که داده‌ها را دوباره وارد کنید. بسته به اینکه فایل‌ها را از کجا به کجا منتقل می‌کنید، راه‌های گوناگونی پیش رو خواهید داشت. اما یکی از این کاربردها زمانی است که اطلاعات موجود در سرور را جابجا می‌کنید. اگر مقاله مرتبط با […]