نگاه به کنسول SNES Classic Edition، قدیمی اما ارزشمند

سال قبل نینتندو یکی از کنسول‌های قدیمی‌ خود یعنی NES را بازسازی کرد و در قالبی کوچک به همراه بازی‌های معروفش به بازار فرستاد و در اوج شگفتی همه و  تنها در چند ساعت اولیه در ژاپن و در عرض یک روز توانست تمام دستگاه‌های عرضه شده در بازار را بفروشد. بر همین مبنا امسال […]