نیچ مارکتینگ چیست و چرا اهمیت دارد؟

این روز ها هر کسب و کار یا حتی فردی به دنبال استفاده از روش های مختلف بازاریابی است. یکی از این روش ها، نیچ مارکتینگ است که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن بپردازیم. نیچ مارکتینگ چیست؟ نیچ مارکتینگ که در زبان فارسی، بازاریابی جاویژه ترجمه شده است، یک تاکتیک بازاریابی بوده […]