ادغام دو فایل PDF به وسیله Preview در مک

بارها پیش می‌آید که فایل‌های PDF شما به صورت یک دست به دستتان نمی‌رسد. در چنین شرایطی، چاره‌ای ندارید جز این که فایل‌ها را به هر صورتی شده ادغام کرده تا در نهایت یک فایل واحد داشته باشید. اگر کاربر ویندوز باشید، چندین و چند برنامه وجود دارد که به شما پیشنهاد کنیم، اما در […]