افزایش آگاهی از برند با کمک مسابقه اینستاگرامی

چند سالی است که اینستاگرام به بخش مهمی از زندگی افراد مختلف تبدیل شده است! برخی از این افراد، مخاطبان هستند اما برخی دیگر از آن ها کسب و کارهایی هستند که روزانه تا چندین میلیون تومان درآمد کسب می کنند. از طرف دیگر، بسیاری از کسب و کارهای آنلاین و حتی سنتی به دنبال […]