7 جایگزین مناسب برای کلاب‌هاوس

هنوز هم برای این که بتوانید وارد کلاب‌هاوس شوید، باید از طرف کاربران حال حاضر این شبکه‌ی اجتماعی مبتنی بر صوت، دعوتنامه دریافت کنید. به همین دلیل خیلی از کاربران هنوز نتوانسته‌اند وارد این شبکه شوند و البته خیلی‌ها هم به دنبال بسترهای دیگر مبتنی بر صوت و متفاوت از کلاب‌هاوس هستند. در مجموع اگر […]