راه‌اندازی دستورات سفارشی کورتانا در ویندوز ۱۰

با این که دستور دادن به کورتانا برای انجام امور بسیار لذت‌بخش است، اما فرمان‌هایی که این دستیار صوتی متوجه آن می‌شود محدودیت دارد. بنابراین ما به دنبال راهی بودیم که بتوانیم با این معقوله کنار بیاییم قبل از آن که مایکروسافت بخواهد برای آن ویژگی‌هایی در نظر بگیرد. هدف ما در این مقاله ایجاد […]