روش ها و تکنیک های انتقال سایت به HTTPS

برای تأکید بر اهمیت رمزنگاری اطلاعات حساس، مرورگر کروم (از ژانویه ۲۰۱۷) هر زمانی که وب‌سایتی برای داده‌های مستعد و اطلاعاتی از قبیل فرمها، رمزگذاری را انجام نمی دهد، هشداری در کنار نوار آدرس نمایش می دهد. چگونه سوییچ کنیم؟ اگر واقعاً تصمیم به تغییر دارید، برای اطمینان از اینکه وب سایت شما سالم کار […]