‌پنهان یا ثابت کردن ردیف و ستون در گوگل شیت

هر چه اعداد و رقم‌ها و تعداد ستون‌ها و ردیف‌های گوگل شیت شما بیشتر شود، مدیرت آن سخت‌تر شده و گاهی خیلی ساده همه چیز اشتباه پیش می‌رود. بعضی اوقات برای بهتر کردن اوضاع، بهتر است بعضی از ردیف‌ها و ستون‌ها را ثابت کنید تا بهتر بتوانید مقادیر را وارد کنید یا حتی آن‌ها را […]