معرفی نرم‌افزار ERP مایکروسافت داینامیک AX

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی با نام ERP مخفف عبارت Enterprise Resource Planning سیستم‌هایی هستند که داده‌های موجود در یک سازمان را جمع‌آوری و یکپارچه می‌‌کنند و در زمان مناسب‌ در‌ اختیار کاربران مورد نیاز قرار می‌دهند. این نرم‌افزار با ایجاد بانک اطلاعاتی منظم، پیوسته و دقیق تمام اطلاعات را یک واحد کرده و […]