مقایسه Google Data Studio و Tableau در هوش تجاری

امروزه با توجه به نیاز شرکت‌های بزرگ برای پیاده‌سازی هوش تجاری، تجمیع داده‌ها و به دست آوردن گزارش‌های مناسب، ابزارها و محصولات مختلفی برای رفع نیاز این سازمان‌ها، در بازار به رقابت می‌پردازند. در واقع این ابزارها و نرم افزارها برای ساده کردن عملیات جمع آوری داده‌های مفید و نمایش ارتباط آنها به وجود آمده […]