مراقب شادوبن در تیک تاک باشید

از نظر بسیاری از اهل فن، رشد کردن بر روی تیک تاک می‌تواند، خیلی سریع‌تر از اینستاگرام رخ دهد و به سرعت ویدیوهای شما با لایک‌ها و بازدید‌های بالا، به معروف شدنتان ختم شود. اما همین شبکه اجتماعی با توجه به قوانین خود، ممکن است با همین سرعت که به معروف‌تر شدن شما کمک می‌کند […]