۱۰ ترفندی که شما را تبدیل به استاد ورد می‌کند

وقتی صحبت از کار با ورد به میان می‌آید، جدا از تایپ کردن و انجام دادن بعضی امور، سرعت بخشید به کار نیز نکته‌ای مهم است. این نرم افزار که روی میلیون‌ها کامپیوتر در دنیا نصب است، راه‌های بسیار سریع و ساده‌تری از روش‌های مرسوم برای انجام امور دارد. این نکات و ترفندها هستند که […]