محاسبه درصد در اکسل (درصدگیری)

شما می‌توانید معادلات زیادی را در فایل اکسل خود بگنجانید. یکی از چیزهایی که ممکن است برای سندهای محاسباتی خیلی مورد استفاده قرار بگیرد، درصد است. برای استفاده از درصد شما می‌توانید از چند روش مختلف استفاده کنید. شما می‌توانید که 15 درصد از عددی را محاسبه کنید یا این که مثلا 15 درصد به […]